02/09/18  Tin của trường  887
Ngày tựu trường khai giảng năm học 2018-2019
 31/08/18  Tin của trường  373
thông báo các ngày nghỉ trong năm 2018
 25/04/16  Tin của trường  548
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học B Mỹ An.